Nepřehlédněte . . .

Víte že, si přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti si mužete stahnout z těcho stránek.
Více…

Víte že, pro přihlášení k výuce
je nutný zdravotní posudek potvrzený lékařem.

Více …

Ceník Autoškoly

Základní výcvik:
skupina B - (od 17 let) ....................................................... 16 900,- Kč
skupina B automat. převodovka - (od 17 let) ........................ 22 900,- Kč
skupina A2+B - (od 18 let) .................................................... 24 500,- Kč
skupina A1+AM - (od 16 let A1, od 15 let AM) ........................ 9 900,- Kč
skupina A2 - (od 18 let) ......................................................... 12 000,- Kč
skupina A - (od 24 let) ........................................................... 12 500,- Kč

Rozšíření řidičského oprávnění:
ze skupiny A1 na skupinu A2+B ............................................ 21 500,- Kč
ze skupiny A1 na sk. A2 nebo A2/A (skutečná praxe 2 roky) .. 3 900,- Kč
ze skupiny A1 na skupinu A ..................................................... 9 000,- Kč

Služby mimo pravidelný výcvik:
Administrativní výkon na žádost žadatele (zpráva pro dopravního
psychologa, převod, atd.) ........................................................ 1 100,- Kč

Při zkoušce přítomnost vašeho tlumočníka

Administrativní výkon ........................................................... 1 100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy skupiny AM, A1, A2, A
Vyučovací hodina kondiční jízdy
(45 minut)
Opakování zkoušky z PSP (neplatí při předchozím úspěšném
vykonání cvičného testu v učebně) ............................................. 600,- Kč

Přezkoušení po ZŘMV ........................................................... 1 900,- Kč

….každá další skupina ŘO ....................................................... 900,- Kč

* ( V případě již složené zálohy za výcvik garantujeme po období 1 měsíce od případné změny ceníku autoškoly možnost doplatit původní kurzovné. )

Ceník autoškoly platný od 22. 1. 2024