Nepřehlédněte . . .

Víte že, si přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti si mužete stahnout z těcho stránek.
Více…

Víte že, pro přihlášení k výuce
je nutný zdravotní posudek potvrzený lékařem.

Více …

Ceník Autoškoly

Základní výcvik:
skupina B - (od 18 let) ....................................................... 15 900,- Kč
skupina A2+B - (od 18 let) .................................................... 20 900,- Kč
skupina A+B - (od 24 let) ...................................................... 24 900,- Kč
skupina A1+AM - (od 16 let A1, od 15 let AM) ...................... 10 900,- Kč
skupina A2 - (od 18 let) ......................................................... 11 500,- Kč
skupina A - (od 24 let) ........................................................... 12 900,- Kč

Rozšíření řidičského oprávnění:
ze skupiny A1 na skupinu A2+B ............................................ 18 500,- Kč
ze skupiny A1 na skupinu A+B .............................................. 19 900,- Kč
ze skupiny A1 na sk. A2 nebo A2/A (skutečná praxe 2 roky) .. 3 900,- Kč
ze skupiny A1 na skupinu A .................................................... 7 500,- Kč

Služby mimo pravidelný výcvik:
Administrativní výkon na žádost žadatele (zpráva pro dopravního
psychologa, převod, atd.) ........................................................ 1 100,- Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy skupiny AM, A1, A2, A
Třetí a další opravná zkouška skupiny B
Vyučovací hodina kondiční jízdy
(45 minut)
Opakování zkoušky z PSP (neplatí při předchozím úspěšném
vykonání cvičného testu v učebně) ............................................. 500,- Kč

Přezkoušení po ZŘMV ........................................................... 2 500,- Kč

….každá další skupina ŘO ....................................................... 900,- Kč

* ( V případě již složené zálohy za výcvik garantujeme po období 1 měsíce od případné změny ceníku autoškoly možnost doplatit původní kurzovné. )

Ceník autoškoly platný od 1. 4. 2022